Category Archives: Polivak

RTV Slogo in gesprek met CU-raadslid Joop Kievit

In de uitzending van donderdag 28 april 2016 van Polivak op RTV Slogo is er een gesprek van onze verslaggever Jan van Gurp met het raadslid Joop Kievit van de ChristenUnie.

Aan de orde komen onderwerpen over ingediende moties aan de orde welke smart dienen te zijn. De ontwikkeling van de dorpsraden, de knelpunten in de verkeersveiligheid, landbouw en visserij, de kunstgrasvoetbalvelden en de consequenties daarvan voor de verenigingen. De afvalstoffen en de gestelde vragen aan het college in het kader van de duurzaamheid. De gemeentelijke financiën zullen ook aan de orde komen. Ook zullen er nog een aantal andere onderwerpen aan de orde komen. Al met al weer een goede reden om op dit programma af te stemmen.

Het programma Polivak wordt uitgezonden op donderdagavond vanaf 19:00 uur, de herhaling op dinsdagmorgen vanaf 9:00 uur en via “radioprogramma gemist”.

Heeft u een politiek onderwerp wat u onder de aandacht wil brengen bij de inwoners van Goeree-Overflakkee? Of bent u politiek geïnteresseerd en wilt u meewerken aan het programma Polivak als bijvoorbeeld technicus of redactiemedewerker? Geef dit dan door via polivak@rtvslogo.nl.

Polivak in gesprek met CDA-fractievoorzitter Robert van Papeveld.

In de Polivak-uitzending van donderdag 14 april 2016 op RTV Slogo is er een gesprek van onze verslaggever Jan van Gurp met de fractievoorzitter van het CDA Robert van Papeveld.

Met hem wordt gesproken over zijn drukke werkzaamheden als ondernemer in relatie tot het raadslidmaatschap. Het unieke landschap van de kop van Goeree krijgt aandacht evenals wat hij verstaat onder de kracht van de samenleving. Vrijwilligers, dorpsraden, mantelzorgers, in feite dus de decentralisaties van het Sociale Domein. Ook wordt gesproken over de Blijverslening in verband met het levensloopbestendig wonen voor ouderen in hun woning. Al met al weer een goede reden om op dit programma af te stemmen.
Het programma Polivak wordt uitgezonden op donderdagavond vanaf 19:00 uur, de herhaling op dinsdagmorgen vanaf 9:00 uur en via “radioprogramma gemist”.

Heeft u een politiek onderwerp wat u onder de aandacht wil brengen bij de inwoners van Goeree-Overflakkee? Of bent u politiek geïnteresseerd en wilt u meewerken aan het programma Polivak als bijvoorbeeld technicus of redactiemedewerker? Geef dit dan door via polivak@rtvslogo.nl.

RTV Slogo in gesprek met raadslid Bert Tuk van de ChristenUnie

In de uitzending van donderdag 10 maart 2016 van Polivak op RTV Slogo is er een gesprek van onze verslaggever Jan van Gurp met het raadslid Bert Tuk. Hij is lid van de fractie van de ChristenUnie.

Met hem wordt gesproken over zijn ervaringen tot nu toe in de gemeentelijke politiek. Aan de orde komen onderwerpen over de economie, de recreatie, de grootschalige ontwikkelingen in Ouddorp en de daarmee samenhangende onrust onder de burgers. Verkeer en vervoer komen eveneens aan de orde. Ontwikkelingen rondom de WMO, eilandmarketing, traditionele windmolens en nieuwe windmolens maken eveneens onderdeel uit van dit gesprek, waarbij ook alternatieven voor de windopgave waar de gemeente zich voor gesteld ziet zullen worden besproken. Al met al weer een goede reden om op dit programma af te stemmen.

Het programma Polivak wordt uitgezonden op donderdagavond vanaf 19:00 uur, de herhaling op dinsdagmorgen vanaf 9:00 uur en via “programma gemist”.

Heeft u een politiek onderwerp wat u onder de aandacht wil brengen bij de inwoners van Goeree Overflakkee? Of bent u politiek geïnteresseerd en wilt u meewerken aan het programma polivak als bijvoorbeeld technicus of redactiemedewerker? Geef dit dan door via polivak@rtvslogo.nl

RTV Slogo in gesprek met raadslid Grinwis (PvdA)

In de uitzending van donderdag 25 februari 2016 van Polivak op RTV Slogo is er een gesprek van onze verslaggever Jan van Gurp met het raadslid Cees Grinwis. Hij is lid van de fractie van de PvdA.

Met hem wordt gesproken over zijn ervaringen tot nu toe in de gemeentelijke politiek. Aan de orde komen onderwerpen over de recreatie, de grootschalige ontwikkelingen in Ouddorp en de daarmee samenhangende onrust onder de burgers. De Woonvisie en ruimtelijke ontwikkelingen in de Noordrand, het Havenkanaal en de windmolenproblematiek zullen aan de orde komen. De illegale bewoning van recreatieterreinen, een hot item op dit moment. Wat is het standpunt van zijn fractie hierin. Verder spreken we over de verhoudingen in de raad, zijn rol als lid van een oppositiepartij en wat daarmee samenhangt. Voldoende onderwerpen om af te stemmen op dit programma.

Het programma Polivak wordt uitgezonden op donderdagavond vanaf 19:00 uur, de herhaling op dinsdagmorgen vanaf 9:00 uur en via “radioprogramma gemist”.

Heeft u een politiek onderwerp wat u onder de aandacht wil brengen bij de inwoners van Goeree-Overflakkee? Of bent u politiek geïnteresseerd en wilt u meewerken aan het programma polivak als bijvoorbeeld technicus of redactiemedewerker? Geef dit dan door via polivak@rtvslogo.nl

RTV Slogo in gesprek met SGP-fractievoorzitter Kees van Dam en met wethouder De Jong.

In de Polivak-uitzending van donderdag 18 februari 2016 op RTV Slogo is er een gesprek van onze verslaggever Jan van Gurp met Kees van Dam, fractievoorzitter van de SGP en is er een gesprek met wethouder de Jong.

Met Kees van Dam wordt er gesproken over het afgelopen jaar binnen de gemeente politiek en komen er diverse onderwerpen aan bod. Zo wordt er gesproken over de gunstige financiële positie van de gemeente, de belastingdruk en toch de ontevredenheid bij de burgers in het algemeen. Ook komt de notitie zondagsrust aan bod en wordt er gesproken over de vluchtelingenproblematiek in combinatie met de uitspraak van de burgemeester tijdens de nieuwjaarsreceptie.

In het tweede uur is er een openhartig gesprek met wethouder de Jong over de inhoud van zijn maatschappelijk gevoelige portefeuille. De wethouder geeft uitleg over de positie van de dorpsraden binnen de gemeente en wordt er gesproken over het WMO-vervoer en de kritiek daarop. Interessante onderwerpen zijn ook de drie decentralisaties in het sociale domein (AWBZ naar WMO, Participatiewet, Jeugdwet) en de bezuinigingsopgave van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Het programma Polivak wordt uitgezonden op donderdagavond vanaf 19:00 uur, de herhaling is op dinsdagmorgen vanaf 9:00 uur en via “radioprogramma gemist”.

Heeft u een politiek onderwerp wat u onder de aandacht wil brengen bij de inwoners van Goeree-Overflakkee? Of bent u politiek geïnteresseerd en wilt u meewerken aan het programma Polivak als bijvoorbeeld technicus of redactiemedewerker? Geef dit dan door via polivak@rtvslogo.nl.

Polivak in gesprek met VVD-fractielid Addy Rijerkerk-Andriesen

In de Polivak-uitzending van donderdag 4 februari 2016 op RTV Slogo is er een gesprek van onze verslaggever Jan van Gurp met het raadslid Addy Rijerkerk-Andriesen. Zij is lid van de fractie van de VVD.

Met haar wordt gesproken over de zondagsrust in relatie tot het beleid wat door de raad wordt vastgesteld. Allerlei ontwikkelingen in Ouddorp die spelen en waar burgers hun zorgen over uitspreken. Het bouwen aan de kust zal een item zijn evenals de duurzaamheid van de energie waarbij ook de windmolens aan de orde zullen komen. De belangen van de individuele burger in relatie tot het algemeen belang waarbij de problematiek van de Noordrand aan de orde zal komen. Uiteraard zal worden gesproken over de WMO omdat dit onderwerp ook in haar portefeuille zit en de problematiek rondom de vluchtelingen.

Al met al reden genoeg om deze avond weer af te stemmen op Polivak. Het programma Polivak wordt uitgezonden op donderdagavond vanaf 19:00 uur, de herhaling op dinsdagmorgen vanaf 9:00 uur en via “radioprogramma gemist”.

Heeft u een politiek onderwerp wat u onder de aandacht wil brengen bij de inwoners van Goeree-Overflakkee? Of bent u politiek geïnteresseerd en wilt u meewerken aan het programma Polivak als bijvoorbeeld technicus of redactiemedewerker? Geef dit dan door via polivak@rtvslogo.nl.

RTV Slogo in gesprek met CU-fractievoorzitter Ron de Rover

In de uitzending van donderdag 21 januari 2016 van Polivak op RTV Slogo is er een gesprek van onze verslaggever Jan van Gurp met het raadslid Ron de Rover, lid en voorzitter van de fractie van de ChristenUnie.

Een breed scala aan onderwerpen zal met hem worden besproken. De rol van de gemeente in de problematiek rondom de vluchtelingen, de duurzaamheid en innovatie van een aantal sectoren in de gemeente, de bereikbaarheid van het KCC (of-te-wel het gemeentehuis), participatiesamenleving. Verder komen aan bod de stand van zaken onderzoek Berenschot naar vermeende onregelmatigheden, de goede kwaliteit van het onderwijs, de zichtbaarheid van zijn fractie ook in relatie tot het coalitieakkoord, de functie van het presidium, een energieneutrale gemeente in 2020 en nog een aantal losse onderwerpen. In ieder geval wederom de moeite waard om op onze zender af te stemmen.

Het programma Polivak wordt uitgezonden op donderdagavond vanaf 19:00 uur, de herhaling op dinsdagmorgen vanaf 9:00 uur en via “radioprogramma gemist”.

Heeft u een politiek onderwerp wat u onder de aandacht wil brengen bij de inwoners van Goeree-Overflakkee? Of bent u politiek geïnteresseerd en wilt u meewerken aan het programma Polivak als bijvoorbeeld technicus of redactiemedewerker? Geef dit dan door via polivak@rtvslogo.nl.

Polivak in gesprek met VVD-statenlid Mirjam Nelisse

In de eerste uitzending van het nieuwe jaar, op donderdag 7 januari 2016, van Polivak op RTV Slogo is er een gesprek van onze verslaggever Jan van Gurp met het Statenlid Mirjam Nelisse. Zij is lid van de fractie van de VVD.

Met haar wordt gesproken over onderwerpen die specifiek van belang zijn voor inwoners van Goeree-Overflakkee. En dan in het bijzonder waarvan zij in de verkiezingsperiode heeft aangegeven zich daarvoor hard te maken: Dat is de verbreding van de N57 en N59 en verder de belangen van boeren, onderwerpen daar zijn bijvoorbeeld ganzenoverlast, Natura2000-beheerplannen (ook waterrecreatie), akkerranden. Dit zijn niet allemaal onderwerpen die ook echt in de commissievergaderingen of Statenvergaderingen aan bod zijn geweest, maar waar ook daarbuiten aan wordt gewerkt. Ook zal met haar worden gesproken over duurzame energie.

Mirjam Nelisse is een gedreven politica van wie gebleken is dat zij op inhoud wil besturen. Zij wil ook graag contact hebben met de inwoners van ons eiland. Mensen kunnen haar bereiken via email: m.nelisse77@gmail.com. En als mensen haar willen volgen waarmee zij bezig is dan kan dat via haar Facebookpagina en/of Twitter: @MirjamNelisse. Deze eerste uitzending zal zeker de moeite waard zijn om daar op af te stemmen. Het programma Polivak wordt uitgezonden op donderdagavond vanaf 19:00 uur, de herhaling op dinsdagmorgen vanaf 9:00 uur en via “radioprogramma gemist”.

Heeft u een politiek onderwerp wat u onder de aandacht wil brengen bij de inwoners van Goeree-Overflakkee? Of bent u politiek geïnteresseerd en wilt u meewerken aan het programma Polivak als bijvoorbeeld technicus of redactiemedewerker? Geef dit dan door via polivak@rtvslogo.nl

Polivak in gesprek met raadslid Both en WMO-vervoer

In de uitzending van donderdag 10 december 2015 van Polivak op RTV Slogo is er een gesprek van onze verslaggever Jan van Gurp met het raadslid Tea Both-Verhoeven. Zij is lid van de fractie van het CDA.

Een breed scala aan onderwerpen zal met haar worden besproken. We noemen hier haar portefeuilles als raadslid, duurzaamheid, verkeersveiligheid op het eiland, collectieve ziektekostenverzekering voor inwoners met een laag inkomen, biogas naar groengas, de klimaatverklaring en een aantal andere relevante onderwerpen voor haar werk als raadslid. Kortom veel onderwerpen komen aan de orde en zeker de moeite om af te stemmen op deze zender.

In het tweede en derde uur van het programma is er ruim aandacht voor het nieuwe collectieve vervoerssysteem voor het WMO-vervoer op Goeree-Overflakkee. Op vrijdag 4 december werden in het gemeentehuis de vervoerscontracten getekend. Het Platform Gehandicaptenbeleid Goeree-Overflakkee organiseerde op 1 december j.l. een informatie middag over de veranderingen die hierdoor gaan plaatsvinden. In polivak een uitgebreid verslag over dit onderwerp.

Het programma Polivak wordt uitgezonden op donderdagavond vanaf 19:00 uur, de herhaling op dinsdagmorgen vanaf 9:00 uur en via “radioprogramma gemist”.

Heeft u een politiek onderwerp wat u onder de aandacht wil brengen bij de inwoners van Goeree-Overflakkee? Of bent u politiek geïnteresseerd en wilt u meewerken aan het programma Polivak als bijvoorbeeld technicus of redactiemedewerker? Geef dit dan door via polivak@rtvslogo.nl

RTV Slogo in gesprek met VVD-fractievoorzitter Rein Osinga

In de Polivak-uitzending van donderdag 19 november op RTV Slogo is er een gesprek van onze verslaggever Jan van Gurp met het raadslid Rein Osinga. Hij is voorzitter van de fractie van de VVD.

Met hem wordt gesproken over de begroting 2016 en de consequenties voor de burgers daarvan. Uitgebreid zal hij ingaan op de kwestie Rob Maliepaard die hem beschuldigde van bepaald woordgebruik hetgeen hij ontkend te hebben gebruikt. In relatie hiermee zal ook gesproken worden over het meldpunt ongewenste handelingen in een voormalige gemeente. Een ander punt dat hij belangrijk vindt is het creëren van een oplossing voor de illegale bewoning van recreatiewoningen.

Het bezoek aan de wooncorporaties en het effect daarvan zal worden besproken. Evenals het marketingbeleid en het standpunt van de fractie in het huisvesten van asielzoekers. De telefonische bereikbaarheid van het gemeentehuis is voor hem eveneens een belangrijk onderwerp. Onderwerpen genoeg om af te stemmen op dit interessante en openhartige gesprek in Polivak.

Het programma Polivak wordt uitgezonden op donderdagavond vanaf 19:00 uur, de herhaling is op dinsdagmorgen vanaf 9:00 uur en via “radioprogramma gemist”.

Heeft u een politiek onderwerp wat u onder de aandacht wil brengen bij de inwoners van Goeree-Overflakkee? Of bent u politiek geïnteresseerd en wilt u meewerken aan het programma Polivak als bijvoorbeeld technicus of redactiemedewerker? Geef dit dan door via polivak@rtvslogo.nl.

« Older Entries Recent Entries »