Cookies- en Privacyverklaring RTV Slogo

U bezoekt de website van RTV Stichting Lokale Omroep Goeree- Deze Cookie- en Privacyverklaring is van toepassing op alle online producten, diensten en activiteiten van RTV Slogo tenzij deze uitdrukkelijk een eigen privacy verklaring hanteren.

RTV Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee, (hierna te noemen RTV Slogo), gevestigd aan Hofdijksweg 46a, 3253 KB Ouddorp is regionale omroep van het eiland Goeree-Overflakkee. Deze Privacy verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van RTV Slogo.

Bij het gebruik van de diensten van RTV Slogo kan door RTV Slogo en/of door derden informatie over uw gebruik van deze diensten en websites worden verzameld. Denk hierbij aan gegevens die u ons verstrekt bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief, het aanmelden voor het PBO (Programmabeleids Bepalend Orgaan), het aanmelden als donateur, het inzenden van foto’s of tips voor de redactie, prijsvragen en de gegevens die wij verzamelen bij het gebruik van onze (mobiele) website.

RTV Slogo houdt zich daarbij aan de relevante wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

In deze privacyverklaring willen we u duidelijkheid geven hoe wij omgaan met uw gegevens, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen, voor welke doeleinden we deze (kunnen) gebruiken en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn. Daarnaast kunt u hier lezen hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen en hoe u deze kunt laten wijzigen of verwijderen.

1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RTV Slogo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. RTV Slogo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

RTV Slogo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken op basis van uw website bezoek:

– IP-adres

– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
Wanneer u er voor kiest om gebruik te maken van een van de invulvelden of formulieren:

– Overige persoonsgegevens (bijv. uw naam, e-mail adres en/of telefoonnummer) die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch

Alle gegevens die u actief achterlaat worden uitsluitend gebruikt voor redactionele doeleinden.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rtvslogo.nl dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RTV Slogo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– RTV Slogo analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

RTV Slogo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er is altijd een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RTV Slogo) nodig voor besluitvorming.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RTV Slogo bewaart uw persoonsgegevens voor de duur dat de wet het toestaat.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

RTV Slogo verstrekt geen gegevens aan derden, of uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RTV Slogo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rtvslogo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. RTV Slogo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Social media

Op onze website staan buttons van social media, zoals Facebook en Twitter, zodat onze berichten gemakkelijk te delen zijn. Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RTV Slogo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rtvslogo.nl, tenzij deze uitdrukkelijk een eigen privacy verklaring hanteren.

11. Wijziging op de privacyverklaring

RTV Slogo kan de privacyverklaring aanpassen. De meest actuele privacyverklaring is altijd via de website van RTV Slogo te raadplegen.