Category Archives: Polivak

Polivak in gesprek met Lucas Hartong

In de Polivak-uitzending van donderdag 16 Februari 2017 op RTV Slogo is er een gesprek te horen van onze verslaggever Jan van Gurp met Lucas Hartong, oud-lid van het Europees Parlement voor de PVV.

Met hem zal over een scala van politieke onderwerpen worden gesproken. Hij is tevens columnist voor iGO.nl. Daarnaast is hij schrijver van het boek “De 1 minuutdemocratie”. Uit het gesprek zal blijken dat hij niet langer gebonden is aan de PVV.

Het democratisch gebeuren binnen de gemeenteraad wordt uitvoerig door hem belicht en hij gaf ons nog een primeur. Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, in 2018, stelt hij zich beschikbaar om als raadslid te worden gekozen. Weliswaar niet voor de PVV maar hij hoopt daar na de zomervakantie meer duidelijkheid over te geven. Al met al reden genoeg om af te stemmen op dit programma op donderdag 16 februari 2017.

Polivak in gesprek met raadslid Van Alphen

In de uitzending van donderdag 19 januari 2017 van Polivak op RTV Slogo is er een gesprek van onze verslaggever Jan van Gurp met Aat van Alphen van de eenmansfractie van EVV (Eiland van Vrijheid).

Dhr. Van Alphen heeft een aantal duidelijke standpunten ingenomen over de plaatsing van windturbines, zonneparken etc. Met name het duurzaamheidsgebeuren heeft zijn aandacht. Verder hebben we met elkaar gesproken over de verhouding oppositie versus coalitie in de gemeenteraad. Eilandmarketing en energieneutraliteit van de gemeente zijn eveneens onderwerpen van gesprek. Al met al genoeg redenen om af te stemmen op dit interessante gesprek.

Het programma Polivak wordt uitgezonden op donderdagavond vanaf 19:00 uur, de herhaling op dinsdagmorgen vanaf 9:00 uur en via “radioprogramma gemist”.

Heeft u een politiek onderwerp wat u onder de aandacht wil brengen bij de inwoners van Goeree-Overflakkee? Of bent u politiek geïnteresseerd en wilt u meewerken aan het programma Polivak als bijvoorbeeld technicus of redactiemedewerker? Geef dit dan door via polivak@rtvslogo.nl.

Verslag nieuwjaarsreceptie Goeree-Overflakkee in Polivak

Traditiegetrouw heeft de gemeente Goeree-Overflakkee aan het begin van het nieuwe jaar weer een nieuwjaarsreceptie gehouden, dinsdagavond 3 januari vond deze plaats in MFC ’t Centrum in Ooltgensplaat. Veel belangstellenden maakten van deze gelegenheid gebruik om het college en de raadsleden de hand te schudden.

In de eerste uitzending van Polivak in 2017, die u op op donderdag 5 januari tussen 19 en 20 uur kunt beluisteren, wordt een verslag van deze nieuwjaarsreceptie uitgezonden. U hoort dan onder andere de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman.

Het programma Polivak wordt uitgezonden op donderdagavond vanaf 19:00 uur, de herhaling op dinsdagmorgen vanaf 9:00 uur en via “radioprogramma gemist”.

Heeft u een politiek onderwerp wat u onder de aandacht wil brengen bij de inwoners van Goeree-Overflakkee? Of bent u politiek geïnteresseerd en wilt u meewerken aan het programma Polivak als bijvoorbeeld technicus of redactiemedewerker? Geef dit dan door via polivak@rtvslogo.nl.

Polivak in gesprek met fractievoorzitter Jaap-Willem Eijkenduijn

In de laatste Polivak-uitzending van 2016, op donderdag 22 december is er een gesprek van onze verslaggever Jan van Gurp met het raadslid Jaap Willem Eijkenduijn. Hij is voorzitter van de fractie van de Partij van de Arbeid, zijnde de grootste oppositiepartij in de gemeenteraad. Met hem zal het afgelopen jaar worden geëvalueerd.

Ook wordt met hem gesproken over zijn rol als voorzitter van een oppositiepartij, de kloof tussen burgers en bestuur en er wordt gesproken over het respect en tolerantie van mensen en bestuur.

Al met al voldoende reden om die avond af te stemmen op dit programma.

Het programma Polivak wordt uitgezonden op donderdagavond vanaf 19:00 uur, de herhaling is op dinsdagmorgen vanaf 9:00 uur en via “radioprogramma gemist”.

Heeft u een politiek onderwerp wat u onder de aandacht wil brengen bij de inwoners van Goeree-Overflakkee? Of bent u politiek geïnteresseerd en wilt u meewerken aan het programma Polivak als bijvoorbeeld technicus of redactiemedewerker? Geef dit dan door via polivak@rtvslogo.nl.

RTV Slogo in gesprek met wethouder Tollenaar

In de uitzending van donderdag 17 November 2016 van Polivak op Slogo is er een gesprek van onze verslaggever Jan van Gurp met wethouder Tollenaar.

In het boeiende gesprek word er onder andere gesproken over actuele onderwerpen zoals de sluiting van het Inspiratiecentrum Brouwersdam en word er terug gekeken naar de bewonersavond die onlangs werd gehouden in Ouddorp over de onrust over het bouwen op de kop van het eiland. Ook zijn portefeuille werkzaamheden komen aan bod en reageert wethouder Tollenaar op de vraag waarom er veel wantrouwen is in hem door sommige raadsleden.

Het programma Polivak wordt uitgezonden op donderdagavond vanaf 19:00 uur, de herhaling op dinsdagmorgen vanaf 9:00 uur en via “programma gemist”.

Heeft u een politiek onderwerp wat u onder de aandacht wil brengen bij de inwoners van Goeree Overflakkee? Of bent u politiek geïnteresseerd en wilt u meewerken aan het programma polivak als bijvoorbeeld technicus of redactiemedewerker? Geef dit dan door via polivak@rtvslogo.nl

RTV Slogo in gesprek met raadslid Binic Vreugde van VKGO

In de uitzending van donderdag 6 oktober 2016 van Polivak op RTV Slogo is er een gesprek van onze verslaggever Jan van Gurp met het raadslid Binic Vreugde van VKGO.

Er wordt met hem gesproken over een diversiteit aan onderwerpen waarbij ook aan de orde komt dat hij niet langer fractievoorzitter is, Ook wordt gesproken over de verhouding tussen zijn fractie en de SGP waarin zij het vertrouwen hebben opgezegd. Waarom aangesloten bij een lokale partij en niet bij een landelijke partij. De kaderstellende en controlerende taak van de raad. Het thuiszorgbeleid en de re-integratietrajecten komen aan de orde evenals het Sociale Domein. De vele moties welke door zijn partij worden ingediend en de achtergronden daarvan worden door hem uitgelegd. Al met al weer een goede reden om op dit programma af te stemmen.

Polivak in gesprek met Dorpsraad Stad aan het Haringvliet

Stand aan het Haringvlient - Voorstraat

In de Polivak-uitzending van donderdag 14 juli 2016 op RTV Slogo is er een gesprek van onze verslaggever Jan van Gurp met Piet Diepenhorst en Stella Braber. Zij zijn voorzitter en secretaris van de Dorpsraad Stad aan het Haringvliet.

Met hen wordt gesproken over nut en noodzaak van de dorpsraad. De doelstellingen die gehanteerd worden en de visie. Verder spraken ze met elkaar over de acties die zij hebben ondernomen waarbij aan de orde kwam de situatie rondom de Tilsedijk. De brieven en de antwoorden aan en van het Waterschap. De herinrichting van de Molendijk, de woningbouw, de herinrichting van de haven en de sterke en zwakke kanten van het dorp. Ook de communicatie met het gemeentebestuur was onderwerp van gesprek. Al met al genoeg redenen om af te stemmen op dit interessante gesprek.

Het programma Polivak wordt uitgezonden op donderdagavond vanaf 19:00 uur, de herhaling op dinsdagmorgen vanaf 9:00 uur en via “radioprogramma gemist”.

Heeft u een politiek onderwerp wat u onder de aandacht wil brengen bij de inwoners van Goeree-Overflakkee? Of bent u politiek geïnteresseerd en wilt u meewerken aan het programma Polivak als bijvoorbeeld technicus of redactiemedewerker? Geef dit dan door via polivak@rtvslogo.nl

Polivak in gesprek met wethouder A.J. van der Vlugt

In de Polivak-uitzending van donderdag 26 mei 2016 op RTV Slogo is er een gesprek van onze verslaggever Jan van Gurp met wethouder A.J. van der Vlugt.

Er zal met hem uitvoerig over de inhoud van zijn portefeuille worden gesproken waarbij diverse onderwerpen aan de orde zullen komen. Denk hierbij aan innovatie en duurzaamheid, getijdencentrale, windturbines, alternatieve vormen van energievoorziening, landbouw en visserij, groenvoorziening. Reden genoeg om af te stemmen op dit programma.

Het programma Polivak wordt uitgezonden op donderdagavond vanaf 19:00 uur, de herhaling op dinsdagmorgen vanaf 9:00 uur en via “programma gemist”.

Heeft u een politiek onderwerp wat u onder de aandacht wil brengen bij de inwoners van Goeree-Overflakkee? Of bent u politiek geïnteresseerd en wilt u meewerken aan het programma Polivak als bijvoorbeeld technicus of redactiemedewerker? Geef dit dan door via polivak@rtvslogo.nl.

Speciale pinksteruitzending “U zij de Glorie”

Het christelijke verzoekplatenprogramma ‘U zij de Glorie’ heeft voor de pinksterdagen van 2016 een speciale aflevering van het programma opgenomen. Zondag eerste pinksterdag tussen 14:00 en 16:00 uur en op maandagavond tweede pinksterdag tussen 19:00 en 21:00 uur kunt u twee uren lang luisteren naar deze speciale pinksteruitzending.

In het programma hoort u de liederen en gezangen die bij de pinkstertijd horen, is er een meditatie, een pinksterverhaal en worden er gedichten gelezen. Het is tijdens deze uitzendingen niet mogelijk om verzoekplaten aan te vragen.

Voor de eerstvolgende uitzending van het programma ‘U zij de Glorie’, op maandag 23 mei 2016, kunt u uw verzoeken weer inleveren in de bus bij de balie in de Vliedberg te Ouddorp, Westvoorn te Goedereede en het Spectrum te Stellendam. Bellen naar (0187) 68 26 30 is natuurlijk ook mogelijk tijdens de reguliere uitzendingen, hiernaast kunt u ook mailen naar uzijdeglorie@rtvslogo.nl of een verzoek aanvragen via het invulformulier op de website.

Voor het programma Muzikale Hartewensen, wat op woensdagavond tussen 19:00 en 21:00 uur wordt uitgezonden, is het in de pinksterweek wel mogelijk om verzoeken aan te vragen. Ook hiervoor kunt u, tijdens de uitzending, bellen naar (0187) 68 26 30 of mailen naar mh@rtvslogo.nl.

RTV Slogo in gesprek met raadslid Eric van Noordt Wieringa

In de Polivak-uitzending van donderdag 12 mei 2016 op RTV Slogo is er een gesprek van onze verslaggever Jan van Gurp met het raadslid Eric van Noordt Wieringa van de fractie van de VVD.

Eric van Noordt Wieringa is sinds kort lid van de raad als vervanger van Cornelis Trommel. Met hem zal worden gesproken over zijn vroegere ervaringen als raadslid in de gemeente Oostflakkee, zijn visie op het dualisme. Wie is hij eigenlijk? Mag een raadslid van een fractie een afwijkend standpunt innemen t.o.v. zijn andere fractieleden? Zijn raadswerk in relatie tot zijn werkzaamheden als zelfstandige. Wat verwacht hij van deze periode en de invulling van zijn eigen portefeuille. Al met al weer een goede reden om op dit programma af te stemmen.

Het programma Polivak wordt uitgezonden op donderdagavond vanaf 19:00 uur, de herhaling op dinsdagmorgen vanaf 9:00 uur en via “radioprogramma gemist”.

Heeft u een politiek onderwerp wat u onder de aandacht wil brengen bij de inwoners van Goeree-Overflakkee? Of bent u politiek geïnteresseerd en wilt u meewerken aan het programma Polivak als bijvoorbeeld technicus of redactiemedewerker? Geef dit dan door via polivak@rtvslogo.nl.

« Older Entries Recent Entries »