Category Archives: Polivak

Polivak in gesprek met politici van verschillende partijen over coalitiebesprekingen

Donderdag 5 april om 19:00 uur is er weer een nieuwe aflevering van Polivak te beluisteren bij RTV Slogo Radio. Deze uitzending staat volledig in het teken van de coalitiebesprekingen. Politiek verslaggever Jan van Gurp is in gesprek gegaan met politici van de lokale politieke partijen over de formatie van een nieuw college, die gevormd moet gaat worden na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl.

Wat zijn de mogelijkheden? Kan het huidige college weer opnieuw een termijn aangaan? Of is de SGP moreel verplicht om eerst met de grote winnaar van de verkiezingen, Vitale Kernen Goeree-Overflakkee, om de tafel te gaan zitten? Waar gaat de voorkeur naar uit van de verschillende partijen? En welke partijen zullen waarschijnlijk oppositie gaan voeren?

Eén ding is zeker, na de verkiezingen zijn de verhoudingen binnen de gemeenteraad flink verandert en de grote vraag blijft: Welke partijen mogen deze komende raadsperiode het beleid in de gemeente Goeree-Overflakkee bepalen?

Dus bent u benieuwd naar de stand van zaken omtrent de coalitiebesprekingen van de lokale politieke partijen van uw gemeente? Luister dan donderdag 5 april vanaf 19:00 uur naar het radioprogramma Polivak op RTV Slogo Radio.

Polivak in gesprek met Johan de Vos, raadslid voor de fractie van VKGO

In de uitzending van donderdag 21 december 2017 van het radioprogramma Polivak op RTV Slogo is er een gesprek te horen met Johan de Vos, raadslid voor de fractie van VKGO van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Verslaggever Jan van Gurp sprak met hem o.a. over de afgelopen periode als raadslid. Wat is zijn grootste teleurstelling van de afgelopen periode en waaraan denkt hij met veel genoegen terug? Heeft deze raadsperiode hem gebracht wat hij ervan had verwacht? Zijn rol als raadslid van een oppositiepartij krijgt dus in het gesprek specifieke aandacht.

Er wordt in het gesprek ook vooruitgekeken. Johan de Vos is namelijk ook de lijsttrekker van VKGO voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Wat zijn de toekomstverwachtingen van Johan naar de komende raadsverkiezingen? Weer oppositie voeren of misschien toch een rol in een coalitie?

Deze vragen komen allemaal aan de orde in het gesprek met raadslid Johan de Vos. Het is dus zeker de moeite waard om aankomende donderdagavond te luisteren naar het programma Polivak op RTV Slogo.

Het programma Polivak wordt uitgezonden op donderdagavond vanaf 19:00 uur en via radioprogramma gemist.

Polivak in gesprek met Peter Keuker, raadslid voor de fractie van de Partij van de Arbeid

In de uitzending van donderdag 7 december 2017 van het radioprogramma Polivak op RTV Slogo is er een gesprek van onze verslaggever Jan van Gurp met Peter Keuker, raadslid voor de fractie van de Partij van de Arbeid in de gemeente Goeree-Overflakkee.

Met hem zal worden terug gekeken en tevens ook vooruit gekeken. Vooral zijn rol als raadslid van een oppositiepartij zal daarbij specifiek worden besproken. Wat zijn de toekomstverwachtingen van Peter naar de komende raadsverkiezingen. Komt hij terug als raadslid? Heeft deze raadsperiode hem gebracht wat hij ervan had verwacht? Al dat soort zaken komen aan de orde waarbij specifiek op een aantal zaken dieper wordt ingegaan.

Het is zeker de moeite waard om te luisteren naar deze uitzending. Het programma Polivak wordt uitgezonden op donderdagavond vanaf 19:00 uur, de herhaling op dinsdagmorgen vanaf 9:00 uur en via radioprogramma gemist op www.rtvslogo.nl

Polivak in gesprek met Jan Zwerus, lijsttrekker van Leefbaar Goeree-Overflakkee

In de uitzending van donderdag 30 november 2017 van het radioprogramma Polivak op RTV Slogo is er een gesprek van onze verslaggever Jan van Gurp met Jan Zwerus, lijsttrekker van Leefbaar Goeree-Overflakkee.

In dit spraakmakende interview komen veel zaken aan de orde. Hij wil in de gemeenteraad komen als een vrolijk rechtse partij die naar de mensen luistert. Zo wil hij bijvoorbeeld toestaan dat er dubbele bestemming op recreatieparken mogelijk is. Hij vindt hiernaast ook dat de gemeente de huidige bewoners van het Fort in Ooltgensplaat aan het pesten is. Een ander punt is verlaging van belastingen en dat de gemeente minder gebruik gaat maken van het inhuren van derden waardoor kosten kunnen worden bespaard. Leefbaar Goeree-Overflakkee vindt de mensen belangrijker dan de regels. Het is zeker de moeite waard om te luisteren naar deze uitzending.


Het programma Polivak wordt uitgezonden op donderdagavond vanaf 19:00 uur, de herhaling is op dinsdagmorgen vanaf 09:00 uur en via radioprogramma gemist.

Polivak in gesprek met Aat van Alphen, fractievoorzitter van Eiland van Vrijheid

In de uitzending van donderdag 7 september 2017 van het radioprogramma Polivak op RTV Slogo is er een gesprek van onze verslaggever Jan van Gurp met Aat van Alphen, raadslid en fractievoorzitter van Eiland van Vrijheid.

Met hem zal worden gesproken over een aantal zaken die afgelopen donderdag 31 augustus jl. aan de orde zijn geweest in de raadsvergadering. De brief aan gedeputeerde Weber komt aan de orde evenals de windmolenproblematiek en de zonnevelden. Verder wordt aandacht geschonken aan de uitbreiding van de geitenhouderij aan de Boomvliet te Dirksland. De recreatievisie krijgt aandacht en de rol van pseudoburgemeester Hans Klijn daarin krijgt aandacht. Verder wordt met hem gesproken over zijn ambities voor de komende raadsperiode. Al met al meer dan voldoende reden om af te stemmen op dit programma.


Het programma Polivak wordt uitgezonden op donderdagavond vanaf 19:00 uur, de herhaling op dinsdagmorgen vanaf 9:00 uur en via radioprogramma gemist.

Polivak in gesprek met Henk van der Meer, tot voor kort raadslid van de VVD

In de uitzending van donderdag 24 augustus 2017 van het radioprogramma Polivak op RTV Slogo is er een gesprek van onze verslaggever Jan van Gurp met Henk van der Meer, tot voor kort raadslid van de VVD.

De heer Van der Meer heeft zich teruggetrokken als raadslid van de VVD met ingang van 9 augustus 2017 en zal vanaf die datum als eenmansfractie verder gaan tot aan de eerstkomende raadsverkiezingen in maart 2018. Tijdens dit gesprek kunt u horen welke redenen aan dit besluit ten grondslag hebben gelegen. Verder zal de heer Van der Meer ook ingaan op een aantal aan hem gestelde vragen over hoe nu verder, wat vindt hij van het democratisch proces binnen de gemeenteraad etc. Al met al meer dan voldoende reden om af te stemmen op dit programma.

Het programma Polivak wordt uitgezonden op donderdagavond vanaf 19:00 uur, de herhaling op dinsdagmorgen vanaf 9:00 uur en via radioprogramma gemist.

Polivak in gesprek met Henk van der Meer, raadslid van de VVD

In de uitzending van donderdag 22 juni 2017 van Polivak op RTV Slogo is er een gesprek van onze verslaggever Jan van Gurp met Henk van der Meer, raadslid van de VVD in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.

Met hem zullen een aantal zaken worden besproken zoals zijn ambities voor een nieuwe zittingsperiode. De verschillen tussen de raden van de voormalige gemeente Goedereede en de huidige gemeente. De moties van de algemene beschouwingen en het interpellatiedebat krijgen aandacht, evenals het debatteren van de raadsleden met elkaar. Daarnaast nog een aantal andere onderwerpen waarbij ook Ouddorp “bromt” aan de orde komt. Uiteraard zal er ook gesproken worden over het vertrouwen van de burger in de politiek en de afstand tussen burger en politiek. Al met al meer dan voldoende reden om af te stemmen op dit programma.

Het programma Polivak wordt uitgezonden op donderdagavond vanaf 19:00 uur, de herhaling op dinsdagmorgen vanaf 9:00 uur en via “programma gemist” op www.rtvslogo.nl.

Heeft u een politiek onderwerp wat u onder de aandacht wil brengen bij de inwoners van Goeree-Overflakkee? Of bent u politiek geïnteresseerd en wilt u meewerken aan het programma Polivak als bijvoorbeeld technicus of redactiemedewerker? Geef dit dan door via polivak@rtvslogo.nl.

Polivak in gesprek met Ron de Rover, fractievoorzitter van de ChristenUnie.

Donderdag 11 mei 2017 zal onze verslaggever Jan van Gurp in gesprek gaan met fractievoorzitter van de ChristenUnie: Ron de Rover. Dit gesprek zal uitgezonden worden tijdens het programma Polivak op RTV Slogo.

Dit interview zal tevens het laatste gesprek zijn met de fractievoorzitter, 6 juli neemt hij afscheid van de gemeenteraad vanwege zijn vertrek naar Hardinxveld-Giessendam. In 2002 begon hij in de gemeenteraad van Middelharnis en daarna maakte hij deel uit van de huidige gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.

Er zal gesproken worden over de huidige en vorige zittingsperiodes waarin hij zowel voor de coalitie als de oppositie heeft opgetreden. Andere onderwerpen die aangesneden zullen worden zijn de verhouding tussen de raad en het college, het monisme en het dualisme. Ook zal er uitgebreid gesproken worden over de hoogte- en dieptepunten van zijn carrière. Tenslotte zullen ook het vertrouwen van de burger in de politiek en de afstand tussen de burger en de politiek aan bod komen.

Het interview zal uitgezonden worden op donderdagavond 11 mei vanaf 19:00 uur. De herhaling zal op dinsdagmorgen vanaf 9:00 uur te beluisteren zijn en kan via “radioprogramma gemist” teruggeluisterd worden.

Polivak in gesprek met Peter Keuker

In de radio-uitzending donderdag 9 maart 2017 van Polivak op uw lokale zender RTV Slogo is er een gesprek te horen van onze verslaggever Jan van Gurp met het raadslid Peter Keuker. Hij is fractielid van de PvdA, de grootste oppositiepartij in de gemeenteraad.

Met hem zal het afgelopen jaar worden geëvalueerd. Er wordt met hem gesproken over diverse onderwerpen, te noemen: recreatievisie in samenhang met permanente bewoning, dorps- en buurthuizen, ook door de fractie wel cultuurhuizen genoemd. Verder is er aandacht voor krimp in het lager onderwijs, gaan er scholen verdwijnen? Harmonisatie van de voetbalvelden, Toekomstverwachting van de heer Keuker zelf als politicus.

Al met al, reden genoeg dus om op donderdag 9 maart af te stemmen op het programma Polivak van RTV Slogo. Het programma wordt uitgezonden op donderdagavond vanaf 19:00 uur, de herhaling op dinsdagmorgen vanaf 9:00 uur en via “radioprogramma gemist”.

Heeft u een politiek onderwerp wat u onder de aandacht wil brengen bij de inwoners van Goeree-Overflakkee? Of bent u politiek geïnteresseerd en wilt u meewerken aan het programma Polivak als bijvoorbeeld technicus of redactiemedewerker? Geef dit dan door via polivak@rtvslogo.nl.

Polivak in gesprek met wethouder Peter Feller van de VVD

In de uitzending van donderdag 2 maart 2017 van Polivak is er een gesprek van onze verslaggever Jan van Gurp met de nieuwe VVD wethouder Peter Feller te horen.

Jan praat met hem over de volgende onderwerpen:

  • Wie is Peter Feller?
  • Zijn onverwachte komst binnen het college vanwege het vertrek van Trouwborst.
  • De invulling van zijn portefeuille, de integriteitkwestie binnen de VVD landelijk.
  • Wat zijn de beweegredenen van hem om in de politiek te gaan. Zowel verleden, heden als toekomst krijgen aandacht in dit boeiende gesprek.
  • Wordt hij afgerekend op de dossiers van zijn voorganger?
  • Al met al voldoende redenen om donderdag 2 maart om 19:00 uur af te stemmen op RTV Slogo.

« Older Entries