RTV Slogo in gesprek met raadslid Binic Vreugde van VKGO

In de uitzending van donderdag 6 oktober 2016 van Polivak op RTV Slogo is er een gesprek van onze verslaggever Jan van Gurp met het raadslid Binic Vreugde van VKGO.

Er wordt met hem gesproken over een diversiteit aan onderwerpen waarbij ook aan de orde komt dat hij niet langer fractievoorzitter is, Ook wordt gesproken over de verhouding tussen zijn fractie en de SGP waarin zij het vertrouwen hebben opgezegd. Waarom aangesloten bij een lokale partij en niet bij een landelijke partij. De kaderstellende en controlerende taak van de raad. Het thuiszorgbeleid en de re-integratietrajecten komen aan de orde evenals het Sociale Domein. De vele moties welke door zijn partij worden ingediend en de achtergronden daarvan worden door hem uitgelegd. Al met al weer een goede reden om op dit programma af te stemmen.