RTV Slogo in gesprek met raadslid Henk van der Meer

In de Polivak-uitzending van donderdag 5 november op RTV Slogo is er een gesprek dat onze verslaggever Jan van Gurp met het raadslid Henk van der Meer heeft. Dhr. van der Meer is lid van de fractie van de VVD.

Met hem wordt gesproken over de portefeuilles die hij heeft als lid van de raad. Aan de orde komen zaken zoals ruimtelijke ordening, ruimte voor ruimte, volkshuisvesting, de posities van de woningbouwcorporaties en het gemeentelijk gebouwenbeheer. Waarom is het zo moeilijk om deze te verkopen? Ook komen de verhouding binnen de raad aan bod, wordt er gesproken over het sportbeleid van de gemeente en is er aandacht voor zijn andere nevenfuncties die hij bekleed. Onderwerpen genoeg om af te stemmen op dit interessante gesprek in Polivak.

Het programma Polivak wordt uitgezonden op donderdagavond vanaf 19:00 uur, de herhaling op dinsdagmorgen vanaf 9:00 uur en via “radioprogramma gemist”.

Heeft u een politiek onderwerp wat u onder de aandacht wil brengen bij de inwoners van Goeree-Overflakkee? Of bent u politiek geïnteresseerd en wilt u meewerken aan het programma Polivak als bijvoorbeeld technicus of redactiemedewerker? Geef dit dan door via polivak@rtvslogo.nl.