Polivak in gesprek met SGP-raadslid Rien v.d. Boom

In de uitzending van donderdag 24 september 2015 van Polivak op RTV Slogo is er een gesprek van onze verslaggever Jan van Gurp met het raadslid Rien van der Boom. Hij is lid van de fractie van de SGP. Met hem zal het afgelopen jaar worden geëvalueerd.

Ook wordt met hem gesproken over de stand van zaken rond de WMO, de mantelzorgproblematiek, het beleidsplan MOOI, enkele zaken uit het coalitieakkoord en zijn standpunt over vluchtelingen in relatie tot het vluchtelingenbeleid. Verder komen ook de kerngerichte en projectgerichte subsidies en de rol en posities van de dorpsraden aan bod. Onderwerpen genoeg om af te stemmen op dit programma.

Het programma Polivak wordt uitgezonden op donderdagavond vanaf 19:00 uur, de herhaling op dinsdagmorgen vanaf 9:00 uur en via “radioprogramma gemist”.

Heeft u een politiek onderwerp wat u onder de aandacht wil brengen bij de inwoners van Goeree-Overflakkee? Of bent u politiek geïnteresseerd en wilt u meewerken aan het programma Polivak, bijvoorbeeld als technicus of redactiemedewerker? Geef dit dan door via polivak@rtvslogo.nl.