RTV Slogo in gesprek met raadslid Willy Heintjes

In de uitzending van donderdag 30 april van Polivak op RTV Slogo is er een gesprek met het raadslid Willy Heintjes. Hij is lid van de fractie van de VKGO. Met hem zal het afgelopen jaar worden geëvalueerd. Ook wordt met hem gesproken over de successen van de fractie VKGO. Zijn de resultaten wel of niet meetbaar. De partij vindt het belangrijk er voor de burger te zijn. De straattegel moet recht liggen en de brandgang moet goed zijn. De gewone basale dingen die voor de burger van belang zijn.

Belangrijk voor de fractie is ook dat de verenigingen in stand kunnen blijven en dus niet de subsidies laten verdelen door de dorpsraden. De steiger voor het fietspontje in Ooltgensplaat en het carbidschieten komen aan de orde naast een aantal andere belangrijke politiek bestuurlijke zaken. Redenen genoeg om af te stemmen op dit programma.

Het programma Polivak wordt uitgezonden op donderdagavond vanaf 19:00 uur, de herhaling op dinsdagmorgen vanaf 9:00 uur en via “radioprogramma gemist”.

Heeft u een politiek onderwerp wat u onder de aandacht wil brengen bij de inwoners van Goeree-Overflakkee? Of bent u politiek geïnteresseerd en wilt u meewerken aan het programma Polivak als bijvoorbeeld technicus of redactiemedewerker? Geef dit dan door via polivak@rtvslogo.nl.