RTV SLOGO wacht nog steeds op de vergunning

De Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee (SLOGO) is nog steeds niet te horen of te zien, ondanks dat de gemeente in April RTV SLOGO representatief verklaarde om uit te zenden in de gemeente Goeree-Overflakkee. ‘Wij vinden het erg jammer dat wij nog steeds geen radio en tv kunnen maken voor de inwoners van het eiland’, zo laat voorzitter Teun Bakelaar weten. Voorafgaand aan het toekenning van de representativiteitverklaring was er al een heel proces gepasseerd. ‘Wij hebben als enige omroep toenadering gezocht tot alle andere partijen. We zijn met de Stichting Media Platform Goeree-Overflakkee (SMPGO) in gesprek geweest en met RTV Goeree-Overflakkee, het vroegere Superstar. Alleen Radio Goeree Lokaal (RGL) zag het belang in en sloot zich aan bij de SLOGO.

’Uiteindelijk kwam in de openbare vergadering met wethouder De Jong, op 27 maart jl., bij monde van Gerrit Poortvliet naar voren, dat de SMPGO en RTV Goeree- Overflakkee gezamenlijk voor de uitzendvergunning gingen. ‘Door een sterk en een goed vertegenwoordigt Programma Beleidsbepalend Orgaan, waarin vertegenwoordigers van diverse eilandelijke organisatie zitting in hebben, koos de gemeenteraad uiteindelijk voor RTV SLOGO’, vertelt Bakelaar. Het advies van de gemeente werd naar het Commissariaat van de Media (CvdM), de vergunningsverstrekker, gezonden. Normaal gesproken wordt er dan binnen een korte termijn een besluit genomen door het CvdM, echter nu bleek dat het daar nog niet gemeld was dat het SMPGO en RTV Goeree-Overflakkee samen de aanvraag bij de gemeente hadden ingediend. ‘Dat zorgde voor wat ruis op de lijn, echter de gemeente heeft dat rechtgezet en wij gingen er dan ook van uit dat de vergunning niet lang op zich zou laten wachten’.

Echter ook nu was er een kink in de kabel. Bij het CvdM werd een reorganisatie doorgevoerd en de persoon die het advies van de Gemeente Goeree-Overflakkee behandelde was daar ook het slachtoffer van. ‘Heel vervelend voor de persoon in kwestie’, beaamt Teun Bakelaar. “Echter ook heel vervelend voor ons. Inmiddels is er iemand anders met de zaak bezig maar die moet zich eerst helemaal inlezen in het dossier. En die heeft gezegd dat het nog wel even kan duren voordat er een beslissing uit voort komt.’

Toch zit het bestuur van RTV SLOGO niet stil. Men heeft voor de televisie afdeling 2 camera’s kunnen overnemen van RTV Rijnmond. ‘Inmiddels is er een groep medewerkers bezig om deze afdeling van de grond te krijgen en de eerste programma’s zijn al gemaakt.’
Ook op het gebied van de radio is men druk bezig met de voorbereiding, zodat men na het ontvangen van de vergunning ook direct ‘on air’ te kunnen. ‘Er hebben zich inmiddels heel veel toekomstige medewerkers aangemeld, waarvan er een aantal nog bij Radio Flakkee programma’s hebben gemaakt. Ook hebben zich al medewerkers aangemeld van de huidige lokale omroep RTV Goeree-Overflakkee. ‘We zijn op dit moment in gesprek met deze programmamakers en die zijn al volop bezig met het voorbereiden van de programma’s. Dat toont hun enthousiasme om dit tot een succes te maken.’

Ook is men op dit moment bezig om een locatie te zoeken waar de hoofdzender geplaatst kan worden en waar eventueel een tweede studio te realiseren is. ‘Je moet daarbij denken aan Middelharnis of Dirksland., we beginnen in ieder geval met het uitzenden vanuit de studio van RGL in Ouddorp maar voor de vrijwilligers uit Oostflakkee zou het, vanwege de afstand, een belemmering kunnen zijn. Vandaar dat wij op zoek zijn naar een tweede locatie. Een gespecialiseerd bedrijf is op dit moment bezig om het een en ander in kaart te brengen’, aldus Bakelaar.

De inwoner van Ouddorp durft geen voorspelling te doen wanneer de eerste programma’s te horen en te zien zijn. ‘We hadden gehoopt dat we al zouden uitzenden, aan de andere kant hebben we nu meer tijd om de programma’s goed voor te bereiden, zodat we nog sterker aan onze taak als lokale omroep van de gemeente Goeree-Overflakkee kunnen beginnen.’ En hij roept de inwoners van Goeree Overflakkee dan ook op om zich aan te melden bij de lokale omroep om zo met elkaar te gaan bouwen aan de nieuwe lokale omroep.