ANBI

RTV Slogo is aangemerkt als een ANBI, een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. De ANBI-status wordt alleen verstrekt als een instelling zich voor minstens 90% procent inzet voor het algemeen nut, bij RTV Slogo geldt dat we ons geheel inzetten voor het algemene nut. Het feit dat RTV Slogo aangemerkt is als ANBI, geeft bepaalde fiscale voordelen bij het verstrekken van een gift aan de organisatie.

Gegevens van RTV Slogo m.b.t. de ANBI-status:

Naam van de instelling Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee (RTV Slogo)
RSIN 8521 08 370
Postadres: RTV Slogo
Postbus 157
3253 ZJ Ouddorp
Bezoekadres: RTV Slogo – studio ouddorp
Hofdijksweg 46a
3253 KB Ouddorp
Doelstelling: De stichting heeft als doel om de lokaleomroeptaak voor de gemeente Goeree-Overflakkee te verzorgen
Beleidsplan: Meerjarenbeleidsplan SLOGO Rev. A d.d. 02-04-13 definitief
Bestuursleden: Voorzitter: T.A. (Teun) Bakelaar
Secretaris: J. (Hans) van Splunder
Penningmeester: D. (Dirk) Heerschap
Bestuurslid: D.J. (Tim) Hoek
Beloningsbeleid: Er worden geen beloningen verstrekt aan de bestuurders