Programmabeleidbepalend orgaan

De Mediawet schrijft voor dat lokale omroepen een representatief orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt. Dit programmabeleidbepalende orgaan (pbo) is, naast het bestuur en de redactie, een afzonderlijk orgaan binnen de omroep. Het pbo stelt het media-aanbodbeleid vast en controleert in dit kader of met de programma’s wordt voldaan aan de ICE-norm. De leden van het pbo vertegenwoordigen elk een stroming binnen de gemeente. Zo heeft het pbo een sterke binding met het publiek waar de omroep zich op richt.

Representatieve samenstelling pbo

Het pbo is door zijn samenstelling representatief voor de verscheidenheid binnen de lokale gemeenschap. Zijn leden zijn de afgevaardigden van instellingen of organisaties die actief zijn binnen een van de stromingen in de gemeente. Zo’n afgevaardigde kan slechts één stroming tegelijk vertegenwoordingen. Er zijn diverse stromingen, deze vallen binnen de hoofdstromingen die de Mediawet noemt: maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. Zo houdt het pbo een sterke binding met het publiek van de omroep.

Naam Stroming Vertegenwoordigd namens
Dhr. B. Hameeteman Sport H.S.V The Islanders Oude Tonge
Dhr. A ’t Mannetje Sport v.v. WFB Ouddorp
Mevr. M.J. Bogert Recreatie VVV Ouddorp
Mevr. H. Stam Jeugd en Jongeren Jongerenwerk G-O
Dhr. M. Dijkshoorn Etnische minderheden Vluchtelingen werk G-O
Ds. E. Van Hoof / Ds. E.de Jong Kerkgenootschappen Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Dhr. A.J. Kastelein Kunst & Cultuur Stichting Goereese Gemeenschap
Mevr. M. van Maurik Werkgevers Kamer van Koophandel G-O
Dhr. A. Klijn Werkgevers Visserijvereniging Zuid-West
Dhr. A. van Peperstraten Onderwijs en educatie Edudelta College Middelharnis
Dhr. A. Jelier Werknemers FNV Afdeling Goeree-Overflakkee
Dhr. J. Hollaar Kinderen & Jeugd Speeltuin de Flipjes Ouddorp
Dhr. A.Tieleman Sport s.v. De Kriekel
Mevr. Tanis de Vogel Maatschappelijk zorg & welzijn Plattelandsvrouwen
Mevr. J.Klepper Maatschappelijk zorg & welzijn Unie van Vrijwilligers
Ds. K.J. Kaptein Kerkgenootschappen HHK kerk Middelharnis/Sommelsdijk
Dhr. N.Ehbel Educatie Werkgroep Lezen
Dhr. W.Vroegindeweij Werknemers Chauffeursvereniging Flakkee

Voorzitter: Dhr. A ’t Mannetje
Secretaris: Dhr. A. van Peperstraten

Taken van het pbo

Het pbo stelt het programmabeleid vast en houdt toezicht op de uitvoering daarvan. Daarnaast ziet het er op toe dat de omroep zich aan het wettelijk verplichte ICE-percentage houdt. Het programmabeleid beantwoordt in elk geval de vraag welke mediadiensten worden ingezet, welke (soort) programma’s op grond van welk aan- bodschema worden uitgezonden en van welke programma’s de verzorging wordt uit- besteed. Met de vaststelling van het beleid zorgt het pbo er voor dat de nagestreefde doelstellingen worden gehaald en dat de doelgroepen worden bereikt.

Reageren

Iedereen die vragen, over RTV Slogo, heeft kan hiervoor natuurlijk ook terecht bij het programmabeleidbepalend orgaan, ook als men iets toe te voegen heeft kan men contact opnemen met het pbo. Dit orgaan is verder ook een aanspreekpunt voor eventuele klachten.

Het pbo is te bereiken onder het volgende e-mailadres: pbo@rtvslogo.nl